JAVNI RAZPIS
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021
NAZIV NALOŽBE

»INVESTICIJA V ŽAGARSKI OBRAT GT GORSKO«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »INVESTICIJA V ŽAGARSKI OBRAT GT GORSKO« bo podjetje GT Gorsko d.o.o. izvedlo nakup opreme za prvo predelavo lesa. Naložba bo zajemala nakup horizontalne tračne žage, enoosni krožni žagalni stroj – večlistni – fiksni in mobilni, stroj za izdelavo sekancev, štiri naprave za normalno – temperaturno (komorsko) sušenje lesa, viličarja in vilic za viličarja. Podjetje bo z naložbo v novo opremo nadgradilo žagarski obrat in s tem izboljšalo pogoje za izvajanje proizvodnih procesov. Naložba bo sofinancirana s pomočjo nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj izvedbe naložbe je povečati obseg proizvodnje ter s tem prispevati k povečanju obsega prihodkov podjetja. Poleg tega bo pripomoglo k izboljšanju poslovanja in dvigu konkurenčnosti.

Rezultati naložbe so: dve novi ustanovljeni delovni mesti v podjetju, ki so neposredno povezana z naložbo in nova oprema za žagarski obrat.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/